KL, Malaysia - Thailand - Laos - Cambodia - keithooper